VVOVAZ

Koninklijke Besluiten Ombudsfunctie

  • K.B. van 8 juli 2003 betreffende de organisatie van de ombudsfunctie in de ziekenhuizen.
  • K.B. van 8 juli 2003 betreffende de organisatie van de ombudsfunctie in de overlegplatforms.
  • K.B. van 8 juli 2003 dat de organisatie van de ombudsfunctie van toepassing maakt op de overlegplatforms.
  • K.B. van 16 maart 2004 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. (bedragen financiering ombudsfunctie)
  • K.B. van 15 juni 2004 dat de ombudsfunctie georganiseerd vanuit het overlegplatform onbevoegd maakt in PAAZ.
  • K.B. van 15 juni 2004 dat de diplomavereisten opheft voor ombudspersonen die al als dusdanig actief waren voor 1/1/2004.
  • K.B. van 6 maart 2007 betreffende de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie binnen de overlegplatforms moet voldoen.
  • K.B. van 19 maart 2007 betreffende de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen. 
     

Een synthese en verduidelijking van de regelgeving over de ombudsfunctie binnen de overlegplatforms GGZ vindt u hier.

Leden login

Zoekfunctie